برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (31258 مشاهده)
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (25551 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (23925 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (20023 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (19831 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (19492 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (18974 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (18534 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (18395 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (17158 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (16889 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (16438 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (11151 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (10315 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (9713 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (7993 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (7180 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (6957 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (6142 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (6070 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (5980 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (5867 مشاهده)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (5502 مشاهده)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (5489 مشاهده)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (5415 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (9961 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (7747 دریافت)
روش‌‌های پیشگیری از اعتیاد و نقش مدیریت شهری در عرصه پیشگیری (6834 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (6599 دریافت)
تاریخچه مصرف تریاک در ایران (5688 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (5523 دریافت)
بررسی سلامت روانی معتادان به شیشه مراجعه‌کننده به مراکز درمانی (5029 دریافت)
(4281 دریافت)
تعیین روش مؤثر پیشگیری بر اساس راهبردهای کاربردی پیشگیری از اعتیاد (3975 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (3780 دریافت)
بررسی زمینه‌ها و آسیب‌های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور (3713 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3492 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (3463 دریافت)
ترامادول، تولید و شناسایی (3449 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (3293 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (3215 دریافت)
سیگار، دروازه ورود به اعتیاد (3035 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (2937 دریافت)
شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران (2687 دریافت)
پیشگیری مبتنی بر مدرسه؛ بهترین راهبرد برای پیشگیری از اعتیاد (2666 دریافت)
آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (2530 دریافت)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (2421 دریافت)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (2409 دریافت)
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (2382 دریافت)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (2315 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 9108 بازدید)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 8935 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 8903 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 5528 بازدید)
خوش آمدید ( 1795 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 1334 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 768 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 746 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 738 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 681 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 678 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 676 بازدید)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 635 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 597 بازدید)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 88 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 48 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
نحوه نگارش مقاله ( 911 چاپ)
خوش آمدید ( 887 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 741 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 617 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 573 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 149 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 118 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 116 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 111 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 106 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 95 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 94 چاپ)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 94 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 40 چاپ)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 14 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 6 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb