برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (27877 مشاهده)
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (25381 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (23501 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (19751 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (19598 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (18757 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (18739 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (18336 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (18187 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (16785 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (16615 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (16172 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (10644 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (10012 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (9275 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (7599 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (6824 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (6617 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (5873 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (5846 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (5723 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (5621 مشاهده)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (5251 مشاهده)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (5127 مشاهده)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (5124 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (9280 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (7127 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (5929 دریافت)
روش‌‌های پیشگیری از اعتیاد و نقش مدیریت شهری در عرصه پیشگیری (5291 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (5048 دریافت)
تاریخچه مصرف تریاک در ایران (4476 دریافت)
(4274 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3449 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (3303 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (3256 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (3091 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (3052 دریافت)
تعیین روش مؤثر پیشگیری بر اساس راهبردهای کاربردی پیشگیری از اعتیاد (2939 دریافت)
ترامادول، تولید و شناسایی (2920 دریافت)
شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران (2605 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (2580 دریافت)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (2251 دریافت)
سیگار، دروازه ورود به اعتیاد (2191 دریافت)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (2134 دریافت)
آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (2080 دریافت)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (2063 دریافت)
جایگاه مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرائم مواد مخدر (2017 دریافت)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (1994 دریافت)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (1977 دریافت)
اعتیاد به مواد: بدکارکردی جنسی و فروپاشی خانواده (1973 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 8849 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 8596 بازدید)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 8572 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 5322 بازدید)
خوش آمدید ( 1789 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 1114 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 673 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 655 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 654 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 605 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 594 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 590 بازدید)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 556 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 402 بازدید)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 27 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
نحوه نگارش مقاله ( 893 چاپ)
خوش آمدید ( 881 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 726 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 605 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 561 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 133 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 109 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 102 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 99 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 98 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 88 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 85 چاپ)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 84 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 26 چاپ)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 5 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb