برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (36073 مشاهده)
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (25847 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (24669 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (20511 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (20217 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (20157 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (19363 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (18857 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (18729 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (17567 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (17220 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (16756 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (12049 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (10862 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (10442 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (8714 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (7800 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (7570 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (6623 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (6451 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (6437 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (6282 مشاهده)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (6121 مشاهده)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (5875 مشاهده)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (5799 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (10686 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (8163 دریافت)
روش‌‌های پیشگیری از اعتیاد و نقش مدیریت شهری در عرصه پیشگیری (8153 دریافت)
تاریخچه مصرف تریاک در ایران (7250 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (7123 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (5935 دریافت)
بررسی سلامت روانی معتادان به شیشه مراجعه‌کننده به مراکز درمانی (5478 دریافت)
تعیین روش مؤثر پیشگیری بر اساس راهبردهای کاربردی پیشگیری از اعتیاد (4864 دریافت)
بررسی زمینه‌ها و آسیب‌های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور (4669 دریافت)
ترامادول، تولید و شناسایی (4380 دریافت)
(4303 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (4170 دریافت)
سیگار، دروازه ورود به اعتیاد (4002 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (3624 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (3541 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3520 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (3494 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (3406 دریافت)
آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (3360 دریافت)
پیشگیری مبتنی بر مدرسه؛ بهترین راهبرد برای پیشگیری از اعتیاد (3292 دریافت)
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (2954 دریافت)
بررسی ج‍‍رایم سازمان‌یافته با تأکید بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانه آن (2880 دریافت)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (2865 دریافت)
شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران (2774 دریافت)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (2723 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 9914 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 9565 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 9548 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 6305 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 2445 بازدید)
خوش آمدید ( 1806 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 1385 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 972 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 897 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 873 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 863 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 802 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 797 بازدید)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 769 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 309 بازدید)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 286 بازدید)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 166 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
نحوه نگارش مقاله ( 934 چاپ)
خوش آمدید ( 898 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 761 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 636 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 592 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 168 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 141 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 133 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 127 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 120 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 110 چاپ)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 110 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 106 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 58 چاپ)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 25 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 21 چاپ)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 4 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb