برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (37509 مشاهده)
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (26075 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (25190 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (20839 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (20534 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (20348 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (19617 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (19103 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (18984 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (17808 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (17456 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (16965 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (12622 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (11233 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (10931 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (9153 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (8181 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (7968 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (6912 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (6740 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (6702 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (6569 مشاهده)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (6451 مشاهده)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (6162 مشاهده)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (5980 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (11003 دریافت)
روش‌‌های پیشگیری از اعتیاد و نقش مدیریت شهری در عرصه پیشگیری (8918 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (8369 دریافت)
تاریخچه مصرف تریاک در ایران (8053 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (7516 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (6217 دریافت)
بررسی سلامت روانی معتادان به شیشه مراجعه‌کننده به مراکز درمانی (5709 دریافت)
تعیین روش مؤثر پیشگیری بر اساس راهبردهای کاربردی پیشگیری از اعتیاد (5374 دریافت)
ترامادول، تولید و شناسایی (5133 دریافت)
بررسی زمینه‌ها و آسیب‌های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور (4947 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (4408 دریافت)
سیگار، دروازه ورود به اعتیاد (4317 دریافت)
(4313 دریافت)
آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (4011 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (3988 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (3744 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (3606 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (3605 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3556 دریافت)
پیشگیری مبتنی بر مدرسه؛ بهترین راهبرد برای پیشگیری از اعتیاد (3549 دریافت)
بررسی ج‍‍رایم سازمان‌یافته با تأکید بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانه آن (3200 دریافت)
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (3162 دریافت)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (3081 دریافت)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (3057 دریافت)
شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران (2855 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 10422 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 10146 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 10064 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 6681 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 3244 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 2256 بازدید)
خوش آمدید ( 1816 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 1069 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 1000 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 975 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 961 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 900 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 892 بازدید)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 871 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 384 بازدید)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 351 بازدید)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 233 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
نحوه نگارش مقاله ( 964 چاپ)
خوش آمدید ( 908 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 793 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 665 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 619 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 192 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 165 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 150 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 145 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 137 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 128 چاپ)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 128 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 120 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 84 چاپ)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 37 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 36 چاپ)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 18 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb