برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (36012 مشاهده)
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (25845 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (24666 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (20502 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (20206 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (20153 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (19362 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (18857 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (18728 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (17566 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (17220 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (16753 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (12040 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (10854 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (10438 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (8708 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (7797 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (7560 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (6617 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (6447 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (6430 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (6280 مشاهده)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (6120 مشاهده)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (5872 مشاهده)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (5796 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (10670 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (8156 دریافت)
روش‌‌های پیشگیری از اعتیاد و نقش مدیریت شهری در عرصه پیشگیری (8144 دریافت)
تاریخچه مصرف تریاک در ایران (7240 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (7116 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (5924 دریافت)
بررسی سلامت روانی معتادان به شیشه مراجعه‌کننده به مراکز درمانی (5475 دریافت)
تعیین روش مؤثر پیشگیری بر اساس راهبردهای کاربردی پیشگیری از اعتیاد (4851 دریافت)
بررسی زمینه‌ها و آسیب‌های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور (4655 دریافت)
ترامادول، تولید و شناسایی (4357 دریافت)
(4300 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (4162 دریافت)
سیگار، دروازه ورود به اعتیاد (3990 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (3622 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (3538 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3519 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (3492 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (3406 دریافت)
آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (3350 دریافت)
پیشگیری مبتنی بر مدرسه؛ بهترین راهبرد برای پیشگیری از اعتیاد (3287 دریافت)
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (2947 دریافت)
بررسی ج‍‍رایم سازمان‌یافته با تأکید بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانه آن (2874 دریافت)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (2863 دریافت)
شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران (2773 دریافت)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (2720 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 9911 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 9559 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 9542 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 6300 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 2438 بازدید)
خوش آمدید ( 1806 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 1379 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 970 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 895 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 870 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 862 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 801 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 795 بازدید)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 766 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 306 بازدید)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 285 بازدید)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 166 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
نحوه نگارش مقاله ( 934 چاپ)
خوش آمدید ( 898 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 761 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 636 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 592 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 168 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 141 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 133 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 127 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 120 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 110 چاپ)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 110 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 106 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 56 چاپ)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 25 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 21 چاپ)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 4 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb