برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (26919 مشاهده)
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (25211 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (23087 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (19463 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (19375 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (18553 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (18181 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (18153 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (17992 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (16526 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (16426 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (16023 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (10119 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (9690 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (8851 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (7203 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (6474 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (6247 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (5624 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (5608 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (5458 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (5371 مشاهده)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (4985 مشاهده)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (4849 مشاهده)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (4835 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (8621 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (6105 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (5478 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (4723 دریافت)
(4257 دریافت)
روش‌‌های پیشگیری از اعتیاد و نقش مدیریت شهری در عرصه پیشگیری (3717 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3414 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (3151 دریافت)
تاریخچه مصرف تریاک در ایران (3031 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (2950 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (2939 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (2889 دریافت)
شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران (2517 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (2323 دریافت)
ترامادول، تولید و شناسایی (2297 دریافت)
تعیین روش مؤثر پیشگیری بر اساس راهبردهای کاربردی پیشگیری از اعتیاد (2078 دریافت)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (2071 دریافت)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (1994 دریافت)
اعتیاد به مواد: بدکارکردی جنسی و فروپاشی خانواده (1902 دریافت)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (1863 دریافت)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (1844 دریافت)
جایگاه مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرائم مواد مخدر (1821 دریافت)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (1782 دریافت)
حرمت خرید و فروش و سوء مصرف مواد مخدر و اسباب گسترش آن از دید فقه اسلامی (1709 دریافت)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (1674 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 8490 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 8210 بازدید)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 8158 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 5066 بازدید)
خوش آمدید ( 1779 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 824 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 571 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 548 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 548 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 519 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 495 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 486 بازدید)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 464 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 131 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
خوش آمدید ( 872 چاپ)
نحوه نگارش مقاله ( 869 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 698 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 580 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 539 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 116 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 94 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 86 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 86 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 84 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 77 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 74 چاپ)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 68 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 10 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb