برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (16631 مشاهده)
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (16016 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (13327 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (10566 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (10249 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (9864 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (9434 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (9291 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (9145 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (7841 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (7716 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (7627 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (7434 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (7247 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (6473 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (5258 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (4683 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (4326 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (4130 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (4086 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (4000 مشاهده)
(3951 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (3661 مشاهده)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (3565 مشاهده)
مقایسه هوش معنوی بین مبتلایان به اختلال سوءمصرف مواد و افراد بهنجار (3287 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (5213 دریافت)
(4181 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (3221 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (3173 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3143 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (2151 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (2125 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (1909 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (1791 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (1718 دریافت)
اعتیاد به مواد: بدکارکردی جنسی و فروپاشی خانواده (1453 دریافت)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (1451 دریافت)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (1351 دریافت)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (1340 دریافت)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (1232 دریافت)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (1230 دریافت)
اعتیاد، خانواده و مداخله‌های خانواده‌محور (1217 دریافت)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (1216 دریافت)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (1206 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (1192 دریافت)
حرمت خرید و فروش و سوء مصرف مواد مخدر و اسباب گسترش آن از دید فقه اسلامی (1167 دریافت)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (914 دریافت)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (886 دریافت)
شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران (876 دریافت)
جایگاه مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرائم مواد مخدر (873 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 7188 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 6582 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 6273 بازدید)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 6140 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5965 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 3716 بازدید)
خوش آمدید ( 1595 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 69 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 62 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 61 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 59 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 58 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 56 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 90 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 85 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 964 چاپ)
خوش آمدید ( 788 چاپ)
نحوه نگارش مقاله ( 775 چاپ)
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 720 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 612 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 498 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 459 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 16 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 15 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 14 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 14 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 12 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 11 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb