برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (37705 مشاهده)
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (26151 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (25356 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (20951 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (20630 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (20426 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (19720 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (19181 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (19065 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (17884 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (17509 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (17025 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (12835 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (11376 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (11096 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (9307 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (8331 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (8112 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (7021 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (6840 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (6812 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (6661 مشاهده)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (6576 مشاهده)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (6268 مشاهده)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (6054 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (11048 دریافت)
روش‌‌های پیشگیری از اعتیاد و نقش مدیریت شهری در عرصه پیشگیری (9133 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (8441 دریافت)
تاریخچه مصرف تریاک در ایران (8374 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (7593 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (6305 دریافت)
بررسی سلامت روانی معتادان به شیشه مراجعه‌کننده به مراکز درمانی (5834 دریافت)
تعیین روش مؤثر پیشگیری بر اساس راهبردهای کاربردی پیشگیری از اعتیاد (5528 دریافت)
ترامادول، تولید و شناسایی (5384 دریافت)
بررسی زمینه‌ها و آسیب‌های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور (5010 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (4488 دریافت)
سیگار، دروازه ورود به اعتیاد (4418 دریافت)
آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (4383 دریافت)
(4316 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (4144 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (3793 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (3672 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (3651 دریافت)
پیشگیری مبتنی بر مدرسه؛ بهترین راهبرد برای پیشگیری از اعتیاد (3607 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3562 دریافت)
بررسی ج‍‍رایم سازمان‌یافته با تأکید بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانه آن (3324 دریافت)
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (3221 دریافت)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (3191 دریافت)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (3122 دریافت)
شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران (2877 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 10542 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 10240 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 10202 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 6762 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 3323 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 2332 بازدید)
خوش آمدید ( 1816 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 1100 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 1033 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 1000 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 993 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 926 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 918 بازدید)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 907 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 404 بازدید)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 371 بازدید)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 254 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
نحوه نگارش مقاله ( 971 چاپ)
خوش آمدید ( 908 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 799 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 668 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 622 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 199 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 170 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 153 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 145 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 140 چاپ)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 131 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 130 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 123 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 91 چاپ)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 39 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 38 چاپ)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 20 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb