سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲ | 
اختلال مصرف مواد یکی از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مهم در عموم کشورهای جهان از جمله کشور ایران بوده که آثار مخّرب و زیانباری را بر پیکره جوامع بر جای می-گذارد.
در این راستا، سیستم موادمخدر و روان گردان ها با رشد فزاینده عرضه و همچنین رشد فزاینده تقاضای مواد، همواره به دنبال کسب سود بیشتر و اختلال در مسیر توسعه و پیشرفت کشورها بوده به گونه ای که با ناکارآمد کردن سرمایه های انسانی و اجتماعی که از ارکان توسعه اقتصادی می باشند، ضمن تحمیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بر جوامع، از دست یافتن آنها به توسعه همه جانبه جلوگیری نماید.
نیم نگاهی به اقتصاد موادمخدر که ماهیتی سیستمی و پویا دارد به عنوان بخش مهمی از اقتصاد زیر زمینی، فعالیت های مشروع و مولّد اقتصادی را در کشورها تحت تاثیر خود قرار داده به گونه ای که از یک سو منابع مالیِ غیر قانونیِ در گردشِ حوزه اقتصاد موادمخدر، سبب تولید منابع قدرت پنهان شده و عملکردهای کلان اقتصادی را در مدیریت بازارهای اقتصادی مورد هدف واقع و از سوی دیگر شیوع گسترده استفاده از انواع مواد با تحت تاثیر قرار دادن بهره وری نیروی انسانی و تحمیل هزینه های جانبی بر جوامع، مانع جدی در مسیر حرکت بالنده اقتصاد کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم و نیز در حال توسعه خواهد شد.
مولّفه ای که نباید از آن غفلت کرد نقش آسیب ها، تبعات و هزینه های مرتبط با شیوع مصرف مواد در اقتصاد کشورها بوده که بعضا در کوتاه مدت قابل توجه نبوده ولی در افق میان مدت و بلند مدت اثرات آن بروز و ظهور خواهد نمود. بر این اساس روند پیامدهای نامطلوب بر شمرده، خطی، یکنواخت و ایستا نخواهد بود.
در بخش زیر زمینی اقتصاد موادمخدر، با فرایندهای پول شویی اعم از پول خاکستری(ناشی از عملیات غیر قانونی و فرار از مالیات یا حتی قانونی)، پول ملتهب(خروج پول و ارسال آن به مناطق اَمن دیگر کشورها) و پول کثیف(آغشته به خون همراه با جنایت و قتل) مواجه شده که اساساً کنترل سیاست های اقتصادی را مشکل تر نموده و سبب آسیب پذیری بنیان بازارهای مالی، از بین رفتن منافع مشروع، بی ثباتی در اقتصاد، افزایش هزینه های اجتماعی و بروز تهدیدهای جدی و امنیتی خواهد شد.
باتوجه به شیوع مصرف و میزان تقاضای مواد، الگوهای متنوع مصرف مواد، آمار معتادین، قیمت مواد، وضعیت دموگرافیک مصرف کنندگان، ویژگی های روانشناختی و میزان دسترسی به مواد، سیاست های مقابله با عرضه و سیاست های کاهش تقاضا در عرصه مبارزه و خسارت های ناشی از اقتصاد موادمخدر در کشور ایران از یک سو و نیز میزان تولید موادمخدر در کشور افغانستان و عرضه و ترانزیت آن از سوی دیگر، مساله جزیی و حاشیه ای در اقتصاد کشورمان نمی باشد.
به عبارتی در ساختار اقتصاد موادمخدر با، جریان جمعیتی(شامل مصرف کنندگان تفننی، مصرف کنندگان دائمی و مصرف کنندگان سابق)، عوامل موثر بر مصرف و محرک جریان جمعیتی(شامل نرخ های پایه شروع مواد، عود و بازگشت مجدد به مصرف مواد، سّن اولین بار مصرف و میزان شیوع مصرف بین افراد)، شاخص های اقتصادی بازار مصرف(شامل میزان عرضه مواد در بازار و قیمت آن، تولید در افغانستان و میزان ورود مواد به کشور و ترانزیت آن)، و از همه مهم تر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم موادمخدر اعم از هزینه های شخصی فرد مصرف کننده مواد(شامل هزینه خرید موادمخدر، هزینه بهداشت و درمان معتاد، هزینه ترک اعتیاد، کاهش درآمد زندانیان مربوط به موادمخدر و هزینه خانواده آنان در ایام زندان)، هزینه های جامعه و نیروی کار از دست رفته(شامل هزینه کاهش بهره وری یا بیکار شدن معتادان، خسارت فعالیت گروه های تبهکار، کاهش سرمایه های زیربنایی به دلیل ارتکاب جرایم توسط معتادان، هزینه آسیب های اجتماعی و هزینه مرگ زود هنگام معتادان ناشی از ناخالصی مواد یا مصرف بیش از اندازه) و هزینه های دولت(شامل هزینه های نظامی و انتظامی، کاهش درآمد مالیاتی و مشارکت اجتماعی، هزینه های قضایی و زندان و اعتبارات مصروفه در کاهش تقاضا اعم از پیشگیری، درمان، کاهش آسییب و صیانت اجتماعی) مواجه هستیم.
براساس نتایج پژوهش صورت پذیرفته در کشور، به ترتیب هزینه های جامعه و نیروی کار از دست رفته، سپس هزینه های فرد مصرف کننده مواد و در نهایت هزینه های دولت، سالانه هزاران میلیارد تومان به اقتصاد کشورمان لطمه وارد می کند.
به منظور مهار و کنترل حجم خسارت ها و جلوگیری از تحمیل هزینه های ناشی از موادمخدر و روان گردان ها به اقتصاد کشور و همچنین تلاش برای سالم نگه داشتن انسان ها به عنوان عامل مهم و موثر در توسعه پایدار کشور، توجه به سیاست های  پیشگیری در شرایط موجود، مهم ترین و موثرترین رویکرد سیاستی در امر مبارزه سخت و نرم افزاری ارزیابی شده است.
تحقق سیاست پیشگیری و کاهش تقاضا برای 95 درصد جمعیت سالم و در معرض خطر جامعه و نیز 5 درصد مصرف کنندگان مستمر مواد، نیازمند تحقق رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر در روان گردان ها بوده به گونه ای که در کنار تمامی تلاش های مردمی و دولتی، نخبگان و اندیشمندان دانشگاه ها،  مراکز علمی و حوزه های علمیه نیز در جهاد مقدس علمی امر مبارزه حضور فعال تر داشته تا ان شاءالله شاهد نیل به کاهش 25درصدی اعتیاد تا پایان برنامه ششم توسعه باشیم.
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، ضمن استقبال از طرح های پژوهشیِ کاربردی در راستای اولویت های پژوهشی سال 1397 ستاد که در سایت ستاد مبارزه با موادمخدر بارگذاری شده، امید دارد معاونین پژوهشی دانشگاه ها نیز در راستای مراتب اعلامی از سوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) مبنی بر در اولویت قرار گرفتن اعتیاد در عناوین پژوهش های کشور، نسبت به تقویت مرزهای دانش اعتیاد گام های جدی تر برداشته تا شاهد تقویت مبانی نظری امر مبارزه در ابعاد مختلف باشیم و بدین ترتیب زمینه های ضربه پذیری به سیستم اقتصاد غیرقانونی موادمخدر، روان گردان ها و پیش سازها فراهم شود.
 
 
حمیدرضا صّرامی
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستادمبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
بهار 1397

دفعات مشاهده: 2579 بار   |   دفعات چاپ: 112 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | 
زندگی در دنیای آشوبناک قرن 21 با ویژگی های خاصی همچون بی ثباتی، پیچیدگی، غیر قطعی و مبهم بودن همراه است .در این عصر، بشریت با شتاب زیاد به سوی آینده ی ناشناخته ای پرتاب می شود که شناخت درستی از آن نداشته، آماده رویارویی با آن نبوده و خط مشی مواجهه با آن را ندارد. شرایط بر شمرده ، موجبات بروز و شیوع مشکلات متعدد روحی و روانی، اجتماعی و فرهنگی را در جوامع رقم خواهد زد.
دراین راستا، افراد برای نیل به آرامش- واژه گم شده انسان قرن بیست و یکم- به سوی برخی از  آرامش های کاذب گام برداشته که زمینه ساز تقویت عوامل خطر ساز در آنان خواهد شد. از جمله رفتارهای پرخطر، موضوع اعتیاد- موادمخدر و روان گردان ها بوده که به عنوان یک تهدید استراتژیک، چند وجهی، چند سببی و سیستماتیک سبب شده بیش از 255 میلیون نفر از جمعیت 15 تا 64 سال در جامعه جهانی و بیش از دو میلیون و هشتصد هزار نفر در کشورمان ، به عنوان افراد مصرف کننده مواد ، با این پدیده شوم به صورت مستمر درگیر باشند.
نیم نگاهی به انگیزه شروع مصرف مواد در جمعیت بر شمرده در کشورمان ، حکایت از این واقعیت تلخ دارد که حدود 34درصد برای تفریح و تفنن ، 19 درصد برای جلب توجه ، 17درصد برای کنارآمدن با مشکلات زندگی ، 13 درصد برای تجربه کردن ، 4 درصد برای لذت بیشتر از رابطه جنسی ، 4درصد به اصرار خانواده و یا اطرافیان ، 3 درصد برای غلبه بر مشکل خواب یا یک مشکل جسمی و مابقی برای بهتر انجام دادن کار یا درس یا هنر، مبادرت به مصرف مواد می نمایند. به عبارت بهتر فقدان مدل و سبک زندگی          اسلامی-ایرانی، ضعف مهارت های لازم برای زندگی کردن در قرن جدید وضعف عوامل و معیوب بودن کارکرد خرده نظام های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، سبب شده است  گروهی از منابع انسانی کشور در سنین مختلف، جنسیت متفاوت، مشاغل گوناگون، تحصیلات، تجرد و تاهل، شهری و روستایی به مصرف انواع موادمخدر، توهم زا، محرک و... مبادرت ورزیده که خسارت های گوناگونی را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل نموده است.
به منظور مهار و کنترل اعتیاد به عنوان بزرگ ترین تهدید اجتماعی کشور ، نیازمند جهت  گیری های مناسب در ابعاد مختلف بوده که اهم آنها عبارت است از: تحقق استراتژی های واقع بینانه و متوازن، اولویت بخشیدن به رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد با اتخاذ تدابیر کنشی، تقویت دانش برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی در عرصه مبارزه سخت و نرم افزاری، تقویت مرزهای دانش اعتیاد با پرهیز از رویکرد های  امنیتی و سیاسی، افزایش حساسیت-دغدغه و نقش آفرینی در لایه های مختلف حاکمیت و مردم نسبت به آسیب های ناشی از اعتیاد، اجتماعی شدن امر مبارزه و مشارکت موثر کلیه ارکان جامعه، تمرکز بر مقابله با تولید- قاچاق و عرضه مواد از طریق اقدامات اطلاعاتی و حرفه ای، رصد و ضربه زدن به بینان های اقتصادی و مالی قاچاقچیان و مبارزه با پول شویی، درمان موثر و کارآمد معتادان، ارزشیابی میزان اثربخشی اقدامات و   فعالیت ها و اصلاح ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور.
نیل به موارد برشمرده نیازمند حضور متخصصان به منظور تولید علم سازمان یافته در عرصه پیشگیری های وضعی، فرهنگی و اجتماعی می باشد. انتظار می رود کلیه نخبگان و اندیشمندان مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی با ایفای نقش موثر در جهاد مقدس مبارزه با موادمخدر و روان گردان ها، زمینه را برای کنترل و مهار شیوع مصرف مواد و نیز اعتیاد در جامعه اسلامی مان فراهم سازند.
     
      حمید صرامی
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
زمستان 1396

دفعات مشاهده: 3586 بار   |   دفعات چاپ: 197 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb